Zpráva o způsobu použití dotace – Vánoční jarmark – DMO POBYTY