Poděkování Nadaci ČEZ

Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu. Finance nám velmi pomohly především pro realizaci lázeňského pobytu ve Vráži u Písku v listopadu 2014 a velikonočního pobytu v Praze, v dubnu 2015. Díky příspěvku Nadace ČEZ jsme mohli našim klientům, postiženým dětskou mozkovou obrnou, umožnit návštěvu míst, do kterých by se za jiných okolností obtížně dostávali. Naše pobyty jsou důležitým prostředkem v začleňování těchto lidí do společnosti. Vzhledem k těžkému postižení potřebují asistenci 24 hodin denně a bez naší pomoci by nebyl jejich pobyt v lázních reálný.

Pobyty umožňují také odpočinek pečující rodině (většina rodičů našich klientů je již v důchodovém věku a péče je pro ně velmi vyčerpávající).
Jako poděkování jsme umístili logo na stránkách spolku DMO POBYTY (www.dmopobyty.cz) a zmínili jsme dar v naší výroční zprávě jako velmi významný. Rovněž jsme propagovali dar i na našem facebooku.

Při realizaci lázeňského pobytu i velikonočního pobytu jsme Nadaci ČEZ prezentovali ve všech tiskových materiálech.

Kateřina Maxová, předsedkyně spolku

.

You may also like...

cs_CZCzech
cs_CZCzech