Velikonoční výstava na krajském úřadě – DMO POBYTY