Účast na semináři Jak zlepšit právní postavení pečujících osob a možnosti jejich odpočinku – DMO POBYTY