Tisková zpráva předsedkyně spolku DMO POBYTY – DMO POBYTY