Prezentovali jsme se na dni otevřených dveří ve Veselé – DMO POBYTY