Pozvánka na členskou schůzi 5. března 2022 – DMO POBYTY