Pozdrav z velikonočního jarmarku na krajském úřadě – DMO POBYTY