Ohlas na spolupráci od firmy EcoGlass, a. s. – DMO POBYTY