Zápis z členské schůze DMO POBYTY z.s. ze dne 18.02.2017

Místo konání:

Penzion „Sukorady“ Bowling bar – restaurace Sukorady 102, 294 06, Březno

PROGRAM:
1)  Zpráva o činnosti za rok 2016
2)  Zpráva o hospodaření za rok 2016
3)  Členské příspěvky
4)  Plány na rok 2017
5)  Diskuse

Členská schůze se sešla v počtu 21 členů z celkového počtu 28, sešlo se tedy 60 % členů, tudíž je členská schůze usnášeníschopná.

Ad1)  Předsedkyně sdružení paní Kateřina Maxová uvítala všechny přítomné a nezapomněla všem téměř jmenovitě poděkovat za jejich podporu v průběhu roku, ať už to byla pomoc ji samotné nebo sdružení a jejich členům či klientům.
Stručně všechny seznámila s proběhlými akcemi v roce 2016. Konal se velikonoční pobyt v Jedličkově ústavu v Liberci. Proběhl zářijový pobyt u moře v Chorvatsku. Na benátské noci ve Vestci u Liberce se úspěšně dařilo propagačnímu stánku. Katce se opět dařilo přednášet o handicapu na několika školách v Mladé Boleslavi, kde se prezentovalo video o ní samotné a jejích trampotách mezi ostatními lidmi a pak se diskutovalo se studenty o přístupu k hendikepovaným lidem. Svou pomocí přispěla třeba i při sportovním projektu v Janově nad Nisou, kde zapojila do účasti sebe i ostatní vozíčkáře a tím jim zprostředkovala nový zážitek, např. pocit úspěchu, přijetí.

Ad2)  Účetní paní Lenka Kracmanová seznámila všechny přítomné s výsledky hospodaření sdružení za rok 2016:

tabulka011

Ad3)  Byl jednohlasně schválen jediný předložený návrh na výbor sdružení, předsedy, místopředsedy a revizora sdružení na další období.
Předsedkyně: Katka Maxová
Místopředsedkyně: Renata Marešová
Revizor: Ing. Petra Hlavatá

Ad4)  V současnosti má sdružení 30 členů, kteří platí příspěvek ve výši 200,- Kč za rok, o 16 klientů se stará 12 asistentů. Stále se snažíme získat nové asistenty a s nimi bychom si mohli přibrat další nové klienty. Asistenti na sobě musí stále pracovat a chtějí se zlepšovat. To ovšem vyžaduje čas, který musí najít ve svém volnu.

Ad5)  V roce 2017 se plánuje veletrh neziskovek, velikonoční pobyt v Praze centrum Paraple- program- zoo, natáčení ČT, aqvapark (asistenti zdarma), akce Den matek v cukrárně Za rohem Mn. Hradiště 14.5. neděle, rehabilitační pobyt Slovensko nebo Maďarsko- termály, podzimí akce, vánoční jarmarky.

Ad6)  Oficiální část byla zakončena diskusí o aktivitách a problematice asistentství, asistenti měli později svou interní poradu, jelikož nejlépe znají problematiku péče, obsluhy a možnosti klientů. Závěrem Katka všechny pozvala na raut a bowling.

Zpracovaladne: 2.03.2017 Ing. Petra Hlavatá
Zkontrolovala: Renáta Marešová

Kateřina Maxová
Ing. Petra Hlavatá
Renáta Marešová

clenska-schuze-01

clenska-schuze-02

clenska-schuze-03

You may also like...