Zápis z členské schůze ze dne 15.02.2014

   

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE DMO POBYTY o.s. ze dne 15.02.2014
Místo konání: Penzion „Sukorady“ Bowling bar – restaurace Sukorady 102, 294 06, Březno

PROGRAM:
1)     Zpráva o činnosti za rok 2013
2)     Zpráva o hospodaření za rok 2013
3)     Volba orgánů sdružení a vedlejší koordinátory
4)     Členské příspěvky
5)     Plány na rok 2014
6)     Diskuse
7)     Různé

Členská schůze se sešla v počtu 12 členů z celkového počtu 20, sešlo se tedy 60 % členů, tudíž je členská schůze usnášeníschopná.

Ad1)     Kateřina Maxová všechny srdečně přivítala a poděkovala všem za účast. Zhodnotila uplynulý rok jako velmi úspěšný, zase o něco lepší než ten předchozí. Jmenovala nejvýznamnější, nejpovedenější akce roku 2013. Jako první se zmínila o benefici pro Danu, kdy se podařilo za rok vybrat částku 96000,- Kč na rehabilitační chodící pás pro Danu Vávrovou, upoutanou na vozík, která po operaci obou kolenou potřebuje rehabilitovat více a tento pás ji v tom velmi pomůže.
Jako již tradičně měl velikonoční pobyt velký úspěch. 15 klientů se svými asistenty strávili 3 dny v Praze návštěvou ZOO v Tróji a návštěvou výstavy Epocha. Ubytování v organizaci Paraple se zase osvědčilo. Večer probíhalo promítání anebo jen povídání.
Největší zážitek pro Katku Maxovou byla účast v Olomouci na galavečeru Táni Kuchařové, kde byla jako host.
Zklamáním bylo udílení cen Olgy Havlové, kam byla Katka také pozvána, ale bohužel si tentokrát žádnou cenu neodnesla, snad příště.
V pořadí čtvrtý letní pobyt se konal v Nymburce ve Sportovním areálu. Zúčastnilo se 16 klientů a 17 asistentů. Tématicky byl zaměřen na divadlo. Klienti v průběhu pobytu secvičili hru Romeo a Julie a pozvali ostatní členy sdružení a přátele, aby se přijeli podívat. Velkolepé odpoledne Helena zpestřila ještě šermířským zápasem. Nejkrásnější byl celodenní výlet do ZOO Chleby a potom účast na festivalu Benátská noc.
Nezapomenutelný byl závod v Janově v jízdě na skútrech a na invalidních vozíkách. Trochu adrenalinového sportu mohlo působit nejprve nebezpečně, ale šťastni byli všichni zúčastnění, protože dojeli zdárně do cíle.
Podzimní lázeňský pobyt měl také velkou účast, celkem 25 lidí. Zúčastnění si užili léčebné procedury, po večerech společenské hry nebo trochu výtvarné tvorby třeba výrobou vánoční výzdoby.
Letošní předvánoční akce probíhaly s nabídkou svařeného vína, což se nám velmi osvědčilo a podařilo se nám vybrat větší částku do kasičky.

Ad2)     Lenka Kracmanová jako nejpovolanější v oblasti financí a účetnictví seznámila všechny přítomné s výsledky hospodaření sdružení. Shrnula důležitá fakta:
        platby od klientů: . . . . . . . . . 197.000,- Kč
        členské příspěvky: . . . . . . . . 4.000,- Kč
        dotace od ÚP: . . . . . . . . . . . . 99.397,- Kč
        dary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491.500,- Kč
        Benefice pro Danu: . . . . . . . 33.150,- Kč
        provozní výnosy: . . . . . . . . . . 49.002,- Kč
        Celkem výnosy . . . . . . . . . . . 874.050,- Kč
        Celkem náklady . . . . . . . . . . 854.590,- Kč
        ————————————————————————————————–
        zisk za 2013 . . . . . . . . . . . . . 19.460,- Kč

Rozvinula se debata o možnostech jak získávat finanční prostředky v roce 2014, najít jiné cesty, než které byly dosud využívány. Tradiční prosby o finanční dary již nestačí. Zvažují se různé prodejní akce s příspěvkem pro DMO pobyty o.s., příspěvek ze vstupenek na různé masovější akce z např.kulturního nebo sportovního prostředí apod. Určitě se bude v zimních měsících pokračovat v nabízení svařeného vína za příspěvek do kasičky, a to při akcích pořádaných v Mladé Boleslavi.

Ad3)     Byl jednohlasně schválen jediný předložený návrh na výbor sdružení, předsedy, místopředsedy a revizora sdružení na další období.
Předsedkyně: Katka Maxová
Místopředsedkyně: Renata Marešová
Revizor: Ing. Petra Hlavatá

Ad4)     Členské příspěvky pro rok 2014 byly odsouhlaseny opět ve výši 200,- Kč ročně.

Ad5)     Je naplánován oblíbený velikonoční pobyt zase v Praze, s pobytem v Parapli a návštěvou Pražského hradu a Aquapalace Čestlice. Letní rehabilitační pobyt se plánuje v hotelu Avicium, zřejmě se zopakuje výlet na festival Benátská noc, výlet do Liberce. Klienti požadují zopakovat závody na svých „dopravních prostředcích“ a lázeňský pobyt ve Vráži.
Samozřejmostí jsou jednodenní akce konané v Mladé Boleslavi a okolí, jako např. na koupališti nebo v předvánočním čase.

Ad6)     Ludvík Klika vystoupil jako koordinátor asistentů, paradoxně poděkoval za možnost být asistentem a účastnit se pobytů organizovaných sdružením prostřednictvím Katky. Uvědomuje si, že není snadné získat peníze, zajistit program a místo pobytu. Jsou rádi, za příležitost. Základna čítá až 30 asistentů, jsou to lidé, kteří jsou studovanými sociálními pracovníky, primárně přistupují k lidem s láskou k člověku a chtějí tím pomoci rodinám postižených klientů si dvakrát do roka odpočinout od sebe navzájem a prožít si dny trochu jinak. Za to si myslím, ale patří dík hlavně jim.
Dalším účastníkem diskuse byla Lenka Kracmanová, která chválila Katku za její houževnatost, vytrvalost v její práci. Katka se ničeho nebojí, neutíká před překážkami. Katka je schopná ještě nabíjet své okolí. Za to jí patří velký dík.

Ad7)     Dům dětí a mládeže v Ml.Boleslavi se rozhodl v roce 2014 natočit příběh Katky Maxové s názvem¨
„Život s handicapem“.

Zapsala dne: 17.02.2014 Ing. Petra Hlavatá
Zkontrolovala: Renata Marešová

   

   
   

You may also like...