Velikonoční pobyt 2015

Velikonoční pobyt organizace DMO POBYTY sklidil úspěch

velikonocni-pobyt-013. až 6. dubna 2015 uspořádal spolek DMO POBYTY tradiční velikonoční víkend v Praze. Tento rok byl jako místo ubytování vybrán Jedličkův ústav. Pobytu se zúčastnilo 11 dospělých lidí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a 10 dobrovolných asistentů, kteří jim jako na každém pobytu zajišťovali celodenní péči. Na programu byla tentokrát například společná procházka s výkladem na Vyšehradě, prohlídka Žižkovského televizního vysílače nebo návštěva Národního technického muzea. Chybět nemohlo ani večerní tvoření – zdobení vajíček pomocí ubrouskové techniky tzv. decoupage.

Klienti si velmi chválili kromě programu také stravu. Přepravu během celého pobytu zajišťovala firma Handicap transport, za což jí patří velké poděkování. velikonocni-pobyt-03To patří i všem ostatním sponzorům, všem dobrovolným asistentům, Heleně Šádkové ze společnosti Help Centrum a v neposlední řadě předsedkyni spolku Kateřině Maxové, která – ač sama má svůj život také ztížen diagnózou DMO – se již dvě desítky let aktivně angažuje v pomoci druhým.

Zatímco klienti ještě vstřebávají příjemné zážitky z velikonočního pobytu, spolek DMO POBYTY nezahálí a připravuje další akce. V květnu se uskuteční teambuildingový víkend pro asistenty, kde budou probíhat mimo jiné přípravy na letní pobyt, který se uskuteční na Hluboké nad Vltavou. Spolek také stále aktivně shání další dobrovolné asistenty a samozřejmě finanční dary od sponzorů, což jsou – nepočítá-li se nadšení organizátorů – dvě základní podmínky pro to, aby se pobyty mohly konat.

velikonocni-pobyt-02Kromě pobytů pořádá spolek i řadu menších akcí, v nejbližších měsících chystá například besedy s Kateřinou Maxovou o životě s handicapem. Všechny se uskuteční v Mladé Boleslavi. Nejbližší 22. dubna na Gymnáziu Dr. J. Pekaře a další se připravují. Na besedách bude promítán i dokument o Katčině životě, který působivou formou odbourává předsudky o handicapovaných lidech mezi veřejností. Popisuje Katčiny zážitky, se kterými se setkala u lidí, kteří nepochopili, že tělesné postižení nerovná se postižení mentální.

FotoGalerie z Velikonočního pobytu.

Autoři : Bc. Novotná Za kolektiv Katka Maxová

You may also like...