REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ 2017

 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ se uskutečnilo 24. října v aule Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tento projekt se uskutečnil pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast sociální Jiřího Navrátila, primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury a pod záštitou senátora Parlamentu České republiky Jiřího Carbola.

Ceny REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ jsou uděleny veřejností navrženým subjektům za mimořádný počin, vzor nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením, a to ve čtyřech kategoriích:

a) Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů)

b) Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti)

c) Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů)

d) Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí)

Řekli o hrdinech handicapu

„Město Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity, které vedou k začlenění handicapovaných občanů do společnosti, a ke smysluplnému trávení volného času. Namátkou uvedu podporu sportovních akcí, osvětové činnosti, příměstských táborů pro zdravotně postižené děti, výstavby dětských heren, nebo mobilní služby pro přepravu k lékaři,“ konstatoval primátor Tomáš Macura, v zastoupení náměstkem pro oblast kultury a volnočasových aktivit Zbyňkem Pražákem. „Zároveň děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Držím palce handicapovaným hrdinům, aby ve svém úsilí nepolevovali, a věřím, že najdou následovníky, kteří se dokážou, stejně jako oni, poprat se svým handicapem a nakonec si splní všechna přání v pracovním i osobním životě.“

Moravskoslezský kraj se už od roku 2004 úzce zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením, a to tvorbou i naplňováním strategických dokumentů nazývaných Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

„V současné době je takto realizován již čtvrtý plán, který byl schválen na léta 2014 – 2020. Co mají tyto strategické dokumenty společné, to je podpora a vytváření příležitostí k integraci osob s postižením do většinové společnosti současně s posilováním vnímání člověka se zdravotním postižením jako občana se všemi svými právy i povinnostmi,“ uvedl mimo jiné náměstek hejtmana pro oblast sociální Jiří Navrátil a dodal: „Jedním z cílů činností Moravskoslezského kraje je nejen nestavění nových bariér reálných, ani těch vnitřních, ale i jejich odstraňování. Moravskoslezský kraj je vstřícný k handicapovaným lidem a jejich rodinám.“

Senátor Parlamentu České republiky pak doplnil, že: „Srdečná gratulace patří všem vítězům celostátní soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů, a v neposlední řadě patří i poděkování organizátorům této skvělé akce.“

Rekordy handicapovaných hrdinů – vítězové

Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů)

1. Karolína Dejová

2. Tadeáš Kříž

3. Lucie Blažková

Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti)

1. František Dvouletý

2. Vladimíra Kaločová

3. Irena Kučerková

Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů)

1. Metropolitní univerzita Praha

2. Kateřina Maxová

3. Taneční klub Štramberk

(vedoucí Pavla Jeřábková)

Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí)

1. Stephen Hawking

2. Anna Oroszová

3. Powiatowy Dom Pomoci Spolecznej

(ředitel Krzystof Krzyzanowski)

Vítězové jsou všichni, akorát na prvních místech jsou „vítězové s hlavní cenou“.

A druhý ročník projektu REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ už připravujeme – o detailech budete včas informováni na těchto stránkách i v celostátním magazínu VOZKA.

 

Na adresu Kateřiny Maxové zaznělo na slavnostním vyhlášení Rekordů handicapovaných hrdinů toto:

Paní Kateřina Maxová se narodila v r. 1974 s dětskou mozkovou obrnou.

Osobní zkušenost se zdravotním postižením jí dává energii změnit situaci podobně postižených lidí. Katka je předsedkyní a „hlavním motorem“ sdružení DMO Pobyty, které pořádá pobytové i společenské akce pro osoby s dětskou mozkovou obrnou, ale i další osoby se zdravotním postižením.  Ačkoli to Katku stojí mnoho vlastních sil, pro radost a štěstí druhých je schopná udělat maximum.

Protože si Kateřina Maxová zažila i nepochopení ze strany široké veřejnosti, napadlo ji rovněž šířit osvětu o životě lidí s handicapem, hlavně u dětí. Jezdí po školách a pořádá besedy, při nichž se promítá film, který byl o Katce natočen. Besedy mají velký úspěch.

A právě šňůra besed na školách neumožnila paní Kateřině Maxové, aby se za námi přijela z Mladé Boleslavi podívat, přestože o to moc stála.

My jí samozřejmě posíláme pozdrav i diplom s oceněním.

You may also like...

cs_CZCzech
cs_CZCzech