Přehled Akcí 2016

L E D E N


            18.01.2016       PARDUBICE – PRACOVNÍ DEN
            20.01.2016       ROZHOVOR PRO MB-DENÍK
                                              Ohlédnutí za rokem 2015 …
            22.01.2016       MALYRA V PEČOVATELSKÉM DOMĚ
 

Ú N O R


            27.02.2016       ČLENSKÁ SCHŮZE DMO POBYTY
                                        Bližší informace o schůzi
 

B Ř E Z E N


            10.03.2016       NON-HANDICAP 2016 a PRAGOMEDICA 2016
      24.-28.03.2016       VELIKONOČNÍ POBYT S KLIENTY 2016
                                              Během pobytu je připravený program, celodenní výlet Libercem.
                                              Místo konání akce: JU Liberec

            00.03.2016       Probíhají různé schůzky a konzultace s klienty
 

D U B E N


            27.04.2016       NGO MARKET VELETRH
                                              Veletrh bude otevřen od 9.00 do 18.00 a vstup na veletrh i doprovodné akce je pro všechny návštěvníky zdarma. Fora Karlín, Pernerova 51, Praha 8 (stanice metra Křižíkova).
            ??.04.2016       BENEFIČNÍ DIVADLO SPONTE SUA o.s.
 

K V Ě T E N


            00.05.2016       Probíhají různé schůzky a konzultace s klienty
            ??.05.2016       PRACOVNÍ POBYT S KONZULTANTY
 

Č E R V E N


      16.-19.06.2016       SENIOR HANDICAP – AKTIVNÍ ŽIVOT 2016
            ??.06.2016       SETKÁNÍ VOZÍČKÁŘŮ
            00.06.2016       Probíhají různé schůzky a konzultace s klienty
 

Č E R V E N E C


            ??.07.2016       DEN PLNÝ HER PŘEKVAPENÍ HELP CENTRUM
            ??.07.2016       LETNÍ REHABILITAČNÍ POBYT
 

S R P E N


            00.08.2016       Probíhají různé schůzky a konzultace s klienty
 

Z Á Ř Í


            ??.09.2016       REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ
            00.09.2016       Probíhají různé schůzky a konzultace s klienty

 

Ř Í J E N


            ??.10.2016       BĚH A TURISTICKÝ POCHOD AMINOSTAR
Janovských 11 a 19 km, vložený závod vozíčkářů na 2km, závod se uskuteční v Janově nad Nisou, účast je individuální, závod je klasifikován jako Mistrovství republiky. Tato sportovně společenská akce je pořádána bez přestávky od roku 1976.Tratě nejsou extrémně dlouhé, patří ale k nejtěžším v horském běhu. Cílem naší účasti je překonání bariéry hor, vozíčkáři zkusí svými stroji, ale i vlastními silami zdolat výškové rozdíly terénu.
 

L I S T O P A D


            ??.11.2016       LÁZEŇSKÝ POBYT – VRÁŽ U PÍSKU
            ??.11.2016       PRACOVNÍ POBYT S KONZULTANTY
 

P R O S I N E C


            ??.12.2015       VÁNOČNÍ JARMARK
                                              Výborná atmosféra plus „Svařák zdarma“ podpora rodiny a přátel
            ??.12.2015       VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
                                              Setkání se sponzory a spolupracovníky

 
 

Případnou změnu konání aktivit včas oznámíme. Katka Maxová, tým DMO POBYTY, o.s.