Ochrana osobních údajů

1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DMO Pobyty z.s. IČO 22818189, se sídlem 17. Listopadu 1386/II,  Mladá Boleslav 293 01 (dále jen: „správce“).

2.  Kontaktní údaje správce jsou

Kateřina Maxová

adresa: 17. Listopadu 1386/II,  Mladá Boleslav 293 01

email: katka.maxova@dmopobyty.cz

telefon: 731 964 784

3.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.  Pro další spolupráci se spolkem DMO POBYTY potřebujeme uchovávat vaše osobní údaje, které jsou nutné ke zpracovávávání nabídek účasti na akcích pořádaných naším spolkem. Abychom ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávali vaše osobní údaje v rozsahu:

 •  jméno a příjmení
 •  den a měsíc narození
 •  rodné číslo
 •  číslo průkazu ZTP/P
 •  číslo občanského průkazu
 •  druh a rozsah tělesného postižení
 •  druh a rozsah omezení pohyblivosti
 •  adresa bydliště
 •  telefonní číslo
 •  e-mailová adresa
 •  zájem o nabídky pořádané spolkem DMO POBYTY, z.s.

5. Výše uvedené údaje zpracováváme jen za účelem zasílání nabídek akcí pořádaných spolkem DMO POBYTY.

6. Výše uvedené údaje budeme my, Správce, zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu.

7. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odhlášením prostřednictvím odpovědi na e-mail, anebo kdykoliv jindy zasláním textu „Odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů“, s uvedením jména a příjmení na adresu: katka.maxova@dmopobyty.cz, případně dopisu na adresu 17. Listopadu 1386/II, 293 01 Mladá Boleslav.

8. V souladu s Nařízením máte právo:

odvolat kdykoliv svůj souhlas

požadovat informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

požadovat kopii vašich osobních údajů

požadovat přístup k vašim údajům, opravu či aktualizaci těchto, případně omezení zpracování těchto údajů

požadovat výmaz vašich osobních údajů

v případě jakýchkoliv pochybností o zpracovávání vašich údajů se obrátit na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů

 

dne 23.5.2018  Mladá Boleslav

cs_CZCzech
cs_CZCzech