K. Maxová na Gymnáziu Dr. J. Pekaře

gympl-0222. října 2015 paní Katka Maxová navštívila Gymnázium Dr. J. Pekaře, kde se uskutečnila beseda pro studenty 3. ročníku, navštěvující seminář Praktické psychologie. Studenti tak měli možnost mluvit s člověkem, který navzdory dětské mozkové obrně a tělesnému postižení z ní plynoucímu, žije aktivním životem a snaží se i pomáhat druhým s obdobným handicapem.

Součástí besedy byly jak informace o dané nemoci a jejích důsledcích po zdravotní stránce, tak i informace o běžných problémech a neporozuměních, se kterými se člověk s tímto postižením setkává. Dále mohli studenti zhlédnout dokument o životě paní Katky a organizaci DMO pobyty, jehož je paní Maxová zakladatelkou i výkonnou manažerkou.

Studenti velmi ocenili neskutečnou houževnatost a vůli, se kterou paní Maxová žije svůj nelehký život a se kterou se snaží přiblížit světy lidí s postižením a lidí nehandicapovaných. „Všichni jsme tady lidi, lidi na jedné planetě,“ zakončila besedu Katka Maxová.

Autor textu: PhDr. Zuzana Knesplová

gympl-footer

You may also like...