Hlavní cíle

Primární cíle organizace:

Společně s lidmi s handicapem hledat cestu k samostatnému a aktivnímu způsobu života.

Celospolečenská inkluze lidí s tělesným postižením

Sekundární cíle organizace:

Navazování kontaktů s obdobnými organizacemi jak tuzemskými, tak i ze zahraničí.

Pořádání školení a vzdělávacích akcí pro postižené spoluobčany a dobrovolné osobní asistenty.

Zapojení do dotačních a grantových řízení za účelem získání finační podpory aktivit organizace.

Vyhledávání a záštita všech druhů podnikání se zaměřením na možnosti daňových úlev a sociálních výhod u postižených spoluobčanů.

Metody:

Pořádání rehabilitačních pobytů pro dospělé lidi s postižením.

Vedení každého jednotlivce k tomu, aby se o sebe dokázal postarat, nebo aby si byl schopen potřebnou pomoc zajistit sám.

Vyhledávání dobrovolníků ze zdravotních a sociálních škol.

Poradenství v oblasti rodinných vazeb lidí s postižením.

Odborná rehabilitace Vojtovou metodou.

Výuka a efektivní využívání výpočetní techniky a jejich možností.

Mapování a případný rozvoj pracovních příležitostí pro lidi s postižením.

Pomoc klientům při zajišťování rehabilitačních kompenzačních pomůcek.

Realizace odborných seminářů pro zaškolení dobrovolníků a spolupráce na podobných projektech jiných organizací.

Kulturní a společenské vyžití klientů.