Vyjádření České asociace paraplegiků – CZEPA – DMO POBYTY