Zápis z Teambuildingu osobních asistentů 2013

Příspěvek aktualizován dne 21.08.2014

 

Zápis z Teambuildingu osobních asistentů
Janské Lázně, hotel Omnia
29. 11. – 1. 12. 2013

Během víkendového setkání se uskutečnilo následující:

1. Pobyt byl zahájen již v pátek úvodní schůzkou všech přítomných. Na této schůzce byl projednán a odsouhlasen program, vysvětlen účel, pravidla a metody teambuildingu.

2. V sobotu po snídani se všichni účastníci sešli ve společenské místnosti a celé dopoledne projednávali dosavadní průběh pobytů, reflektovali své vztahy ke klientům a společně definovali vylepšené metody a cíle sdružení.

3. Po obědě všichni účastníci společně vyrazili na výlet do Janských Lázní.

4. Po návratu z výletu následovala návštěva hotelového bazénu a krátké prohřátí v posilovně.

5. V 18:30, krátce po společné večeři se účastníci sešli v zasedací místnosti. Nejdříve formou brainstormingu vytvořili kampaň pro nábor nových asistentů a poté se po zbytek večera odvíjela volná diskuze o společných tématech.

6. Po snídani se účastníci sešli opět ve společenské místnosti a na základě principů Zážitkové pedagogiky “hráli“ psychoaktivizační, kooperační a sebepoznávací hry.

7. Po společném obědě se účastníci ve 13:30 sešli k závěrečnému hodnocení a uzavření teambuildingového pobytu. Pobyt oficiálně ukončen v 15:00.

Kateřina MAXOVÁ předsedkyně
DMO POBYTY o. s.
V Janských Lázních, dne 1. 12. 2013

.