Den plný her a překvapení

Příspěvek aktualizován dne 04.08.2013
 

Dne 7. 7. 2013 uspořádalo občanské sdružení DMO POBYTY společně se společností Help Centrum a Školičkou Kočičkou na koupališti v Mladé Boleslavi Den plný překvapení. Zábavné odpoledne bylo určeno pro mladé návštěvníky, kteří si mohli něco vymalovat, složit, vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, poznávat předměty po hmatu a ti úplně nejmenší sledovali malé divadélko. Na samém konci odpoledne pak proběhl i závod dospělých na invalidním vozíku po vytyčené trase a odměnou byla vítězi sklenice plná piva.
Do zábavného odpoledne se zapojilo poměrně dost účastníků, kteří si tak otestovali svou zručnost a vnímání.

Cílem této akce bylo jednak přiblížit život handicapovaných, ale hlavně pro DMO POBYTY nasbírat další finanční prostředky na akci Benefice pro Danu.

Vzhledem k tomu, že celá akce byla úspěšná a návštěvníky koupaliště vyhledávaná, rozhodli se DMO POBYTY, Help Centrum a Školička Kočička zorganizovat stejné zábavné odpoledne i na konci prázdnin.
Závěrem bychom tímto chtěli poděkovat Michalu Kopalovi – řediteli koupaliště, bez jehož souhlasu a spolupráce by akce nebyla možná, a dále Lence a Josefu Kracmanovým za pomoc při organizování disciplín a za zapůjčení stolů a lavic, Cukrárně za Rohem a papírnictví PAVLIK za sponzorské dary a v neposlední řadě všem dobrovolníkům z realizačního týmu sdružení DMO POBYTY za jejich obětavou práci.

Poděkování patří rovněž Dobrovické internetové televizi za reportáž, kterou můžete shlédnout zde: VideoReportáž
Přehled našich dalších akcí najdete na našem webu www.dmopobyty.cz.

Za realizační tým DMO POBYTY o.s.
Kateřina Maxová

 

 
 

You may also like...